Mysleli ste si že neverbálna komunikácia je len o gestách ? Mýlili ste sa !

Gestá sú veľmi účinnou formou komunikácie, avšak myslieť si že neverbálna komunikácia je len o gestách je mylné. V tomto článku vám ukážeme viaceré spôsoby ktorými nevedome dávate najavo svoje postoje.

Reč tela je jedným z najdôležitejších prostriedkov komunikácie. Popravde, je to jeden z najstarších prostriedkov, ktorým sa naši predchodcovia medzi sebou dorozumievali. Je oveľa staršia než hovorená reč.

Už naši veľmi vzdiaľení predkovia komunikovali najprv pomocou mimiky, giest a kineziky. Môžeme to vidieť napríklad na dnešných opiciach, ktoré majú minimálne 25 giest vyjadrujúcich „chcem sa hrať“. Kotúľ vzad, ťahanie za vlasy, pokladanie vecí na hlavu, všetky tieto gestá znamenajú jediné –  že majú potrebu sa hrať.

Ak máte psa, iste viete o čom hovorím. Stiahnutý a nervózne vrtiaci chôst, stiahnuté uši a rozšírené zreničky, prikrčená postava nám jasne dávajú najavo že sa bojí. Veselé vrtenie chvostíkom, skákanie a jemné hryzanie do ruky nám naopak dávajú pocítiť že nás rád vidí.

Rečou vášho tela je komunikovaná viac ako polovica informácií

Už ste počuli o pravidle 55, 38 a 7 ? Tieto čísla vyjadrujú dôležitosť rôznych komunikačných kanálov. Odhaduje sa, že  55% informácii je odkomunikovaných cez reč tela, 38% cez tón hlasu a len 7% cez slová.

Nie je to však pravidlo, ktoré platí všade. Bez slov by ste asi ťažko odkomunikovali informácie z vedeckej štúdie alebo informácie komplexnejšie než „podaj mi soľ“. Platí len v prípade, ak je informácia ktorú komunikujete pomocou slov v rozpore s informáciou, ktorú komunikuje váš postoj.

„Pokiaľ existujú nezrovnalosti medzi stanoviskami komunikovanými verbálne a posturálne, posturálna zložka dominuje pri určení celkového stanoviska.“

Čo to pre nás znamená? Môžeme si to ukázať na príklade:

S priateľkou ste sa vybrali prvý krát na večeru ku ich rodičom. Priateľkina mama naservírovala brokolicu ktorú z duše neznášate. Samozrejme, nechcete jej to povedať, ste predsa prvý krát na večeri, chcete spraviť dobrý dojem a tak sa pri otázke či máte rád brokolicu usmejete a poviete že áno. Napriek tomu, aspoň v prvej sekunde bude na všej tvári vidieť znechutenie a celková poloha vášho tela bude hovoriť o tom, že by ste odtiaľ najradšej utiekli.

Zatiaľ čo vy tvrdíte že vám brokolica chutí, vaše telo dáva jasne najavo že to nie je pravda.

Nie je úplne možné ju vedome riadiť

Ako sme spomínali vyššie, neverbálna komunikácia je najstaršou formou komunikácie. Centrum mozgu, ktoré ju má na starosti sa vyvinulo oveľa skôr, než časť mozgu ktorá riadi našu verbálnu komunikáciu.

Mozog má tendenciu „zautomatizovať“ funkcie mozgu ktoré sú vývojovo staršie, a práve to je dôvod, prečo je v niektorých situáciach priamo nemožné vedome ovládnuť reč svôjho tela.

Nie je možné napríklad predstierať že ste hluchý. Stačí aby za vami niekto spravil hlasný zvuk, a vy sa hneď strhnete. Nedá sa tomu nijakým spôsobom zabrániť. Aj keby ste vedeli že bude nasledovať napríklad výstrel, aj tak sa strhnete. Nedá sa to riadiť vedome.

Zložky neverbálnej komunikácie

Väčšina ľudí si pod pojmom „neverbálna komunikácia“ alebo „reč tela“ predstaví gestá alebo výrazy tváre. Neverbálna komunikácia má však mnoho foriem. Medzi neverbálnu komunikáciu zaraďujeme aj:

 • mimiku – výrazy tváre
 • haptiku – dotyky (podanie ruky, objatie, bozk..)
 • proxemiku – vzdialenosť medzi dvoma ľuďmi
 • posturológiu – držanie rúk, postoj tela
 • gestikuláciu – gestá, napr. kývanie hlavy
 • kineziku – oznamovanie informácií pohybom
 • očný kontakt
 • chronemiku – časové hľadisko komunikácie
 • paralingvistiku – fonetické zvuky, ktoré sa vyskytujú v akustickej reči
 • grafológiu – skúmanie rukopisu
 • olfaktoriku – čuchové vnemy

Čo o vás hovoria časti vášho tela ?

Vedome alebo nevedome, komunikujeme každou časťou nášho tela. Skúsení rečníci, politici, diplomati, jednoducho každý, kto potrebuje predať svoje myšlienky túto pravdu už dávno pozná. Preto často absolvujú drahé tréningy neverbálnej komunikácie. Poďme sa pozrieť na pár príkladov, ktorými o sebe prezrádzate informácie.

Hlava

Druhému dávate najavo nedôveru, ak sa na neho pozeráte z kraja oka.

Ak sa obzeráte okolo, môžete dávať najavo túžbu odísť, nudenie sa v konverzácií alebo uvažovanie o niečom inom.

Hlavou položenou na rukách dávate okoli najavo že sa nudíte alebo že ste unavený.

Očný kontakt

Ak nenadväzujete očný kontakt, alebo len zriedkavo, druhému tým môžete dávať najavo že niečo skrývate.

Častým žmurkaním dávate najavo záujem o druhého človeka, nervozitu alebo odpor.

Keď žena hľadí na muža, on si ju všimne a ona začne hľadieť vľavo alebo v pravo dole, znamená to že má záujem. Ak sa iba pozrie vpravo alebo vľavo bez toho aby sa pozrela dolu, znamená to jej nezáujem.

Telo

Sebavedomie dávate najavo ak sedíte vo vzpriamenej polohe s vystretým chrbátom.

Naklonenie sa bližšie ku človeku znamená záujem alebo otvorenosť.

Ak sa niekomu otočíte chrbtom, je to jasný signál odmietnutia, úteku.

Ruky

Ak sedíte s prekríženými rukami, znamená to uzvretý postoj, druhému tým dávate najavo že nebudete jeho myšlieny akceptovať ľahko.

Ak druhému človeku ukážete dlane otočené nahor, dávate mu najavo bezbrannosť alebo otvorenosť a prijatie druhého človeka.

Rukami vo vreckách dávate najavo neistotu alebo to, že niečo skrývate.

Nohy

Ak stojíte s prekríženým nohami, pravdepodobne sa cítite izolovane.

Keď chcete dať druhému najavo že ho chápete a venujete mu pozornosť, stojte s otvorenými nohami.

Tým smerom ktorým smerujú vaše chodidlá sa obvykle nachádza objekt váśho záujmu. Ak má človek nohy otočené k vám, znamená to záujem.

Zmyslom tohoto článku bolo poskytnúť úvod do neverálnej komunikácie a načrtnúť, čo všetko sa vzťahuje pod tento pojem. Uvedené príklady boli zamerané len na malú časť neverbálnej komunikácie – posturológiu. V ďaľších článkoch si povieme viac aj o iných formách neverbálnej komunikácie, ktoré nemenej dôležito vplývajú na to, akú informáciu o vás ľudom poskytujete.

Zdroje: