Jaroslav Spodniak – večný optimista

1. Na úvod sa nám krátko predstav a povedz niečo o sebe.

Pracujem ako IT technik, som dobrovoľník v Trnavskej arcidiecéznej charite a zároveň externe študujem slovenský jazyk a literatúru na filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

2. Ako dlho si členom Toastmasters a ako si sa k tomu dostal?

Členom som už 3 a pol roka a k Toastmasters som sa dostal cez jednu moju kamarátku, ktorá pozná Martina Császára. Práve on mi vtedy povedal o tomto projekte rečníckeho a líderského klubu, pričom mi hneď prezentoval aj funkciu vo vedení. Konkrétne to bola úloha tajomníka, ktorú som po bližšom vysvetlení a objasnení náplne práce prijal. 🙂

3. Aké boli tvoje začiatky v Toastmasters? Čo ťa najviac prekvapilo?

Hneď na prvom stretnutí, ktoré som zažil ma prekvapila organizovanosť stretnutia. To, ako malo všetko svoj čas a presnosť. To, ako všetko bežalo podľa predpripraveného plánu.

4. Akú máš vzdelávaciu cestu v Pathways a prečo si si ju vybral?

Moja cesta je Inovatívne plánovanie. Odporučil mi ju môj mentor Martin a som s ňou spokojný. 🙂 Cesta Inovatívne plánovanie je dobrá hlavne, preto aby sa človek naučil lepšie zvládať využívať svoj čas efektívne pre seba a zároveň pre druhých. Okrem toho sa ešte učím manažovať a plánovať projekty. 🙂

5. Na ktorý projekt zo svojej cesty spomínaš najradšej a ktorý ti najviac dal?

Storytelling bol super. Naučil som sa postup, ako povedať príbeh pútavo a zaujímavo.

6. Ak nerečníš, aká je tvoja obľúbená úloha na stretnutí a prečo?

Jazykový korektor- pretože si cibrím svoju spisovnú slovenčinu. 🙂

7. Zastával si v minulosti nejakú úlohu vo vedení klubu? Čo bolo jej náplňou?

Ako som už spomínal, bol som tajomník – teda pravá ruka prezidenta klubu. Mal som na starosti hlavne zápisnice z porád, ktoré sa konajú raz do mesiaca. Okrem toho som zastával aj funkciu Technický vedúci. On má na starosti prípravu miesta konania pred stretnutím. Aby bolo všetko pripravené a na svojom mieste. A po stretnutí je jeho úlohou všetko dať opäť do pôvodného stavu, ako to bolo pred stretnutím. 🙂

8. Aké sú tvoje rečnícke a líderské ambície v Toastmasters? Chceš si v budúcnosti vyskúšať ďalšiu funkciu vo vedení?

Mojou ambíciou je stať sa lepším moderátorom ako je Adela Banášová. Funkciu, ktorú by som si v budúcnosti rád vyskúšal je Viceprezident pre vzťahy s verejnosťou teda PR. 🙂

9. Máš aj iné záujmy okrem Toastmasters? Aké?

Charita a pomoc druhým ľuďom je to, čo ma napĺňa. Svoje rečnícke a líderské schopnosti som mal možnosť vyskúšať ako vedúci komunitnej kaviarne Špitálik. 🙂

10. Čo by si odkázal niekomu, kto o Toastmasters počuje prvýkrát?

Ak sa chceš spoznať s ľuďmi, ktorí túžia zlepšiť svoje rečnícke a líderské schopnosti, tak sa k nám pridaj a sprav zo seba lepšie ja. 🙂

Autor: Peter Trnka