Čo je to Toastmasters?

Rečnícky a líderský klub

Sme rečnícky a líderský klub pôsobiaci v Trnave.

Bezpečné prostredie

Našim poslaním je poskytovať podporné prostredie, v ktorom si členovia môžu bez obáv rozvíjať svoje komunikačné, prezentáčné a líderské zručnosti.

Celosvetová sieť

Sme jedným z klubov celosvetovej organizácie Toastmasters International, pôsobiacej v 143 krajinách sveta, vo viac ako 16 600 kluboch s viac ako 350 000 členmi.

Pomôžeme ti

Priebeh stretnutia

Naše stretnutia sa konajú každý druhý utorok v nepárny týždeň. Ako hosť máš vstup vždy zdarma. Do program sa môžeš zapojiť v bloku improvizácií. Dostaneš príležitosť predniesť krátku – 1 až 2 minútovú improvizovanú reč na vylosovanú tému.

Štruktúra stretnutia:
  1. Zahájenie stretnutia predsedajúcim
  2. Moderátor predstaví program stretnutia
  3. Rečnícke vystúpenia
  4. Prestávka
  5. Hodnotitelia rečí
  6. Blok improvizácií
  7. Kvantitatívni hodnotitelia
  8. Ukončenie stretnutia predsedajúcim
  9. Afterpárty (Priestor pre tvoje otázky?)

1 thought on “Čo je to Toastmasters?”

  1. Spätné upozornenie: only pharmacies com

Comments are closed.